Saturday, August 1, 2009

A Simple Tribute to our Madam President Cory


Bayan Ko

Ang bayan kong Pilipinas
Lupain ng ginto't bulaklak
Pag-ibig na sa kanyang palad
Nag-alay ng ganda't dilag

At sa kanyang yumi at ganda
Dayuhan ay nahalina
Bayan ko, binihag ka
Nasadlak sa dusa

Ibon mang may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal-dilag
Ang 'di magnasang makaalpas

Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha at dalita
Aking adhika
Makita kang sakdal laya


Took some time to drop by President Cory's house this morning

I hope I can still make it at the funeral.
Just heard the news this early morning, our beloved President Corazon C. Aquino passed away.
She will always be our strenght and our guidance to democracy in our country. Your in our Lord's arms now, rest in peace our dear President.

2 comments:

BRIAN VESPA of Diecast Japan! said...

Rest in peace Tita Cory.

vaya con dios

danielh said...

my condolence to peoples and nation of Philphines. The late Madam President Cory was a great leader.
regards, danielh.